Sojina pogača

SOJINA POGAČA

prosečna vrednost
sirovi protein 41,5 %
masti 7 %
celuloza 5.5 %
pepeo 5,5 %
vlaga 12 %

Sojina pogača dobija se ekstrudiranjem i presovanjem sojinog zrna
boja :svetložuta do svetlosmeđa
pakovanje:PP vreće 40kg (55*110)cm , PP džambo veće ≈900kg (90*90*180)cm
rok trajanja: 6 meseci

Sojina-pogača-pakovanje
sojina pogača
Sojina-pogača-pakovanje

PROCES PRERADE SOJINOG ZRNA

Agrolek
Proces-prerade-sojinog zrna
Proces-prerade- sojinog -zrna

 Svarljivost proteina iz Agrolek sojine pogače skoro 90 %


Agrolek sojina pogača je prirodni izvor Vitamina  E – smanjena suplementacija


Agrolek sojina pogača ima visok sadržaj masti – nije potrebno zamašćivanje hrane


Agrolek sojina pogača je prijatnog ukusa- životinje je više jedu, pa je i tov brži


Zbog granularne strukture laka usipnost u koševe


AGROLEK SOJINA POGAČA je krmivo bogato proteinima. Srednje je bogato energijom.

Namenjena je svim kategorijama domaćih životinja,  naročito  u fazi rasta.

Uvodjenjem sojine pogace u smeše za ishranu domaćih životinja dobijaju se do 10%  bolji proizvodni rezultati ( prirast, broj i masa jaja, mleka, a popravljaju se i reproduktivna svojstva ) u odnosu na smeše na bazi sojina sacme. Istovremeno utrošak hrane po jedinici proizvoda ( konverzija ) takodje se smanjuje.

Sve nedvosmisleno ukazuje na ekonomsku opravdanost uvođenja sojine pogače u obroke domaćih životinja.