Prerada uljarica

Prerada uljarica

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SIROVIH ULJA I POGAČA

  • Bazirana na ekstrudiranju i presovanju zrna uljarica
  • Ne koristi heksan
  • Savremena filtracija
  • Ekološki prihvatljiva
  • Ne zagađuje vodu ni vazduh
  • Max kapacitet  12 000 tona uljarica

OVAKVA TEHNOLOGIJA PRERADE ULJARICA OBEZBEĐUJE :

  • Smanjenje anti-nutritivnih faktora i inhibitora rasta
  • Poboljšava i unapređuje svarljivost
  • Aktiviranje prirodnih antioksidansa kao što je Tokoferol – Vitamin E
prerada uljarica
Proizvodnja-sirovih-ulja-i-pogača
PROIZVODI

POGAČE (sojina pogača , repičina pogača i suncokretova pogača)

SIROVA ULJA (sojino , repičino i suncokretovo)

PROCES PRERADE SOJINOG ZRNA

Proizvodi
Analiza proizvoda