Agrolek kontakt

Agrolek kontakt

Trg Slobode 3
21000 Novi Sad
+381 21 452 202
+381 21 6779 380
office@agrolek.com

Proizvodnja
Maršala Tita 169
21420 Bač

Reklamacije i prigovore prima sektor komercijale, putem telefona, faksa, elektronski ili poštom.